عنوان : ادامه عملیات ساخت سپتیك كشتارگاه دام شهرداری شازند
کد خبر : ۳۱۱۴
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ 
ساعت : ۱۰:۱۱:۴۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0