• ساعت : ۱۰:۱۲:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ 
  • کد خبر : ۳۱۱۵
ادامه عملیات ساخت سپتیك كشتارگاه دام شهرداری شازند
ادامه عملیات ساخت سپتیک کشتارگاه دام شهرداری شازند. عملیات دیوار کشی سپتیک کشتارگاه دام شهرداری شازند توسط پیمانکار عمرانی بخش خصوصی و نظارت واحد عمران شهرداری در حال اجرا می باشد. sapp.ir/shahrdarishazand
ادامه عملیات ساخت سپتیک کشتارگاه دام شهرداری شازند.
عملیات دیوار کشی سپتیک کشتارگاه دام شهرداری شازند توسط پیمانکار عمرانی بخش خصوصی و نظارت واحد عمران شهرداری در حال اجرا می باشد.
sapp.ir/shahrdarishazand