• ساعت : ۱۱:۲۶:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ 
  • کد خبر : ۳۱۱۸
ادامه عملیات اجرای سنگفرش پیاده رو خیابان شهید رجایی
ادامه عملیات اجرای سنگفرش پیاده رو خیابان شهید رجایی در راستای بهبود کیفی معابر شهری. sapp.ir/shahrdarishazand
ادامه عملیات اجرای سنگفرش پیاده رو خیابان شهید رجایی در راستای بهبود کیفی معابر شهری.
sapp.ir/shahrdarishazand
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0