• ساعت : ۱۱:۲۸:۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ 
  • کد خبر : ۳۱۱۹
شروع عملیات جدولگذاری انتهای خیابان شهباز
شروع عملیات جدولگذاری انتهای خیابان شهباز توسط پیمانکار بخش خصوصی . جدولگذاری در این قسمت در راستای هدایت آب کشاورزی زمینهای منطقه و همچنین جهت جلوگیری از آبگرفتگی و نفوذ آب در معابر مجاور آن می باشد. sapp.ir/shahrdarishazand
شروع عملیات جدولگذاری انتهای خیابان شهباز توسط پیمانکار بخش خصوصی .
جدولگذاری در این قسمت در راستای هدایت آب کشاورزی زمینهای منطقه و همچنین جهت جلوگیری از آبگرفتگی و نفوذ آب در معابر مجاور آن می باشد.
sapp.ir/shahrdarishazand
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0